เพนเนลีฟ คูล เจล 12X30 กรัมเพนเนลีฟ คูล เจล 12X60 กรัม

การดูแลรักษาดวงตา

การดูแลรักษาดวงตา


การผ่อนคลายดวงตา แก้ปัญหาตาแห้ง อาการคันยุบยิบ สลับเคืองตา อาจมีสาเหตุมาจากตาแห้ง
เพราะใช้สายตาเพ่งมองจอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หรือ ถูกแสงแดดจ้า เป็นเวลานาน
ทำให้เซลล์ของเยื่อเมือกบุตาขาวสร้างสารประเภทโปรตีน และไขมันมากกว่าปกติ
เกิดเป็นก้อนหรือแผ่นหนาอยู่ข้างกระจกตาดำ เกิดความผิดปกติของดวงตาซึ่งเรียก “ต้อลม”
ส่งผลให้ตามัว มองภาพไม่ชัด

เพื่อขจัดปัญหาตาแห้งควรปฏิบัติดังนี้ 
1.ดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้ว
2.กระพริบตาบ่อยๆ ขณะเพ่งมองจอคอมพิวเตอร์ หรือโทรทัศน์
3.หาเวลาเดินเล่นในสวน หรือมองพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ดวงตาผ่อนคลาย และได้สัมผัสกับ
ความชื้นในอากาศ
4.หากอยู่ในห้องแอร์ หรือในที่อากาศแห้ง ควรหาแก้วใส่น้ำอุ่นวางไว้ใกล้ๆ เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ
5.สวมแว่นตากันแดดทุกครั้งเมื่อออกจากอาคาร ช่วยลดการระเหยของน้ำในดวงตา