เพนเนลีฟ คูล เจล 12X30 กรัมเพนเนลีฟ คูล เจล 12X60 กรัม

มาฝึกร้องเพลงกันดีกว่า เพื่อสุขภาพที่ดีจากภายใน

 การที่เราร้องเพลงนั้น ทำให้เราต้องใช้อวัยวะทุกส่วนในร่างกาย ก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราได้ฝึกร้องเพลง ก็คือการบริหารอวัยวะเหล่านั้นไปด้วยในตัว ทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี แล้วยังได้อารมณ์ดี ๆ จากข้างในอีกทางด้วย สำหรับอวัยวะที่ได้ออกกำลังกาย ขณะที่เราร้องเพลงนั้น ไม่ว่าจะเป็น

 

           สมอง เนื่องจากสมองเราต้องทำหน้าที่ในการจดจำเนื้อเพลงต่าง ๆ

           หู ก็จะช่วยเรื่องการรับฟังของเรา

           กะโหลกศีรษะ หากใครมีกะโหลกศีรษะที่สวย ก็เหมือนคนมีตู้ลำโพงที่ดี เสียงที่เปล่งออกมาก็ไพเราะ

           โพรงอากาศในจมูก ช่วยในการหายใจที่ถูกต้องระหว่างการร้องเพลง

           ลิ้น ช่วยในการควบคุมการเปล่งเสียง

           หลอดลม ทำหน้าที่นำส่งอากาศเข้าสู่ปอด

           กล่องเสียง ช่วยทำให้เกิดเสียง

           แขน-ขา เป็นตัวทำให้เกิดการขับเคลื่อน ในขณะที่ร้องเพลง

 

          และการฝึกร้องเพลงก็ใช่ว่าจะใช้แค่เสียงนะคะ เราต้องฝึกร่างกายให้แข็งแรงเพื่อมีพละกำลังในการเปล่งเสียงออกมาให้ดูมีพลังที่สุด เราจึงต้องหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้มีออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายและมีอวัยวะต่าง ๆ ให้แข็งแรง รวมไปถึงการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วย