เพนเนลีฟ คูล เจล 12X30 กรัมเพนเนลีฟ คูล เจล 12X60 กรัม

การช้อปปิ้งช่วยเผาผลาญแคลอรี่

การช้อปปิ้งช่วยเผาผลาญแคลอรี่


การช้อปปิ้งของสาวๆ สามารถเผาผลาญแคลอรี่ 385 แคลอรี่ต่อสัปดาห์
การเดินช้อปปิ้งของผู้หญิงใน 1 ปี รวมๆ แล้วคิดเป็นระยะทาง 247 กิโลเมตร ใน 1 สัปดาห์ คุณผู้หญิงจะใช้เวลาช้อปปิ้งประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง คิดเป็นระยะทาง 4.7 กิโลเมตร ขณะที่ผู้หญิงเดินช้อปปิ้งแต่ละครั้งนั้นจะก้าวประมาณ 7,305 ก้าว เมื่อบวกกับน้ำหนักของคุณผู้หญิงที่เดินช้อปปิ้งแล้ว ไม่ต่างกับความรู้สึกในการออกกำลังกายในฟิสเนต 

       ผลสรุปจากนักวิจัยพบว่า เวลาที่หมดไปกับการช้อปปิ้ง 3 ชั่วโมง จะเผาผลาญแคลอรี่ได้ 495 แคลลอรี่ หรือถ้านับเป็นปีก็ประมาณ 48,000 แคลอรี่ต่อปี