เพนเนลีฟ คูล เจล 12X30 กรัมเพนเนลีฟ คูล เจล 12X60 กรัม

3 เหตุผลน่าฟังที่คุณควร ยิ้ม...เดี๋ยวนี้

3 เหตุผลน่าฟังที่คุณควร ยิ้ม...เดี๋ยวนี้


 
1.คุณจะอายุยืน
 

 
จากการวิจัยตีพิมพ์ล่าสุดลงนิตยสาร Baseball Register กล่าวถึงการวิเคราะห์รูปถ่ายของทีมนักบาสทั้งหมด 230 ผู้เเล่น พบว่าผู้เล่นที่ยิ้มเห็นฟันมีอายุยืนกว่าผู้เล่นที่ยื้มมุมปากประมาณประมาณ 5 ปี และมีอายุยืนกว่าสูงถึง 7 ปีของผู้เล่นที่ยิ้มยิงฟัน สาเหตุเพราะรอยยิ้มเผยให้เห็นถึงทัศนคติด้านใน และระดับอารมณ์ขัน ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ล้วนเชื่อมโยงกับการดำเนินนชีวิต
 

 
 
 

 
2.คุณจะมีอำนาจต่อรอง
 

 
นักเศรษฐศาสตร์ถือว่ารอยยิ้มคืออำนาจต่อรอง จากการวิจับพบว่าการยิ้มสามารถเรียกคะแนนความเชื่อถือสูงถึง 10% ซึ่งก็มากพอที่จะโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นทำตามคำสั่งด้วยความเต็มใจ เพราะรอยยิ้มแสดงถึงความอ่อนโยน ที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามยอมโอนอ่อนผ่อนผันได้ แต่ในเชิงการเมือง ยิ้มคือการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่สามารถนำความหวังและความปรองดองมาสู่ประชาชนได้
 

 
 
 

 
3.คุณจะมีเงินไหลมาเทมา
 

 
นักเศรษฐศาสตร์ได้คำนวณค่าของรอยยิ้มพบว่า สามารถตีราคาเป็นเงินได้จริง จากผลการทดลองในอาสามสมัครผู้เป็นบริกรหญิงทั้งหมด 20 คนพบว่า การที่พวกเธอยิ้มให้กับลูกค้าในขณะเสิร์ฟอาหารทำให้พวกเธอได้ทิปเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะลูกค้ามองว่าพวกเธอมีอัธยาศัยดีและเต็มใจให้บริการ
 

ที่มา : Smart SME