เพนเนลีฟ คูล เจล 12X30 กรัมเพนเนลีฟ คูล เจล 12X60 กรัม

พฤติกรรมที่ทำร้ายกระดูกสันหลังตัวเอง

พฤติกรรมที่ทำร้ายกระดูกสันหลังตัวเอง


หัวข้อ " 10 วิธีที่คุณทำร้ายกระดูกสันหลัง " เห็นลงท้ายว่ามาจากส่วนทรัพยากรบุคคลที่ไหนก็ไม่ทราบค่ะ .. ตอนแรกว่าจะแปะด้วยรูปที่ได้รับเมล์มา พอเอามาลงตรงนี้ท่าทางจะตัวเล็กเกินไปจนอ่านลำบาก เลยพิมพ์แต่ละข้อตามนั้นอีกทีตรงนี้ .. 


ข้อแรก : การนั่งไขว่ห้าง 
จะทำให้น้ำหนักตัวลงที่ก้นข้างใดข้างหนึ่ง เป็นผลให้กระดูกคด

ข้อที่สอง : การนั่งกอดอก
จะทำให้หลังช่วงบน สะบัก และหัวไหล่ ถูกยืดยาวออก หลังส่วนบนค่อมและงุ้มไปด้านหน้า มีผลต่อเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขน อาจทำให้มืออ่อนแรงหรือชาได้

ข้อที่สาม : การนั่งหลังงอ หลังค่อม
เช่น การอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันนานๆ เป็นชั่วโมง จำทำให้กล้าเนื้อเกร็งค้าง เกิดการคั่งของกรดแล็คติค มีอาการเมื่อยล้า ปวด และมีปัญหาเรื่องกระดูกผิดรูปตามมา

ข้อที่สี่ : การนั่งเบาะเก้าอี้ไม่เต็มก้น
จะทำให้กล้ามเนื้อหลังต้องทำงานหนัก เพราะฐานในการรับน้ำหนักตัว

ข้อที่ห้า : การยืนพักขาลงน้ำหนัก ด้วยขาข้างเดียว
การยืนที่ถูกต้อง ควรลงน้ำหนักที่ขาทั้ง 2 ข้างเท่าๆ กัน โดยยืนให้ขากว้างเท่าสะโพก จึงจะทำให้เกิดความสมดุลของโครงสร้างร่างกาย

ข้อที่หก : การยืนแอ่นพุง / หลังค่อม
ควรยืนหลังตรง แขม่วท้องเล็กน้อย เพื่อเป็นการรักษาแนวกระดูกช่วงล่างไม่ให้แอ่น และทำให้ไม่ปวดหลัง

ข้อที่เจ็ด : การใส่ส้นสูงเกิน 1 นิ้วครึ่ง 
จะทำให้แนวกระดูกสันหลังช่วงล่างแอ่นมากกว่าปกติ ซึ่งจะนำมาสู่อาการปวดหลัง

ข้อที่แปด : การสะพายกระเป๋าหนักข้างเดียว
ไม่ควรสะพายกระเป๋าข้างใดข้างหนึงต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ควรเปลี่ยนเป็นการถือกระเป๋า โดยใช้ร่างกายทั้ง 2 ข้างให้เท่าๆ กัน อย่าใช้แค่ข้างใดข้างหนึ่งตลอดเพราะจะะทำให้เกิดการทำงานหนักอยู่ข้างเดียว ส่งผลให้กระดูกสันหลังคดได้

ข้อที่เก้า : การหิ้วของหนักด้วยนิ้วบ่อยๆ 
จะมีผลทำให้มีพังผืดยึดตามข้อนิ้วมือ

ข้อที่สิบ : การขดตัว / นอนตัวเอียง
ท่านอนหงายเป็นท่านอนที่ถูกต้องที่สุด ควรนอนให้ศรีษะอยู่ในแนวระนาบ หมอนหนุนศีรษะต้องไม่แข็งหรือนิ่มเกินไป ควรมีหมอนรองใต้เข่า เพื่อลดความแอ่นของกระดูกช่วงล่าง หากจำเป็นต้องนอนตะแคงให้หาหมอนข้างก่าย โดยก่ายให้ขาทั้งหมดอยู่บนหมอนข้าง เพื่อรักษาแนวกระดูกให้อยู่ในแนวตรง