เพนเนลีฟ คูล เจล 12X30 กรัมเพนเนลีฟ คูล เจล 12X60 กรัม

ออกกำลังให้น้อยลง แต่ได้ประโยชน์มากขึ้น

ออกกำลังให้น้อยลง แต่ได้ประโยชน์มากขึ้น
ลดเวลาออกกำลังกายลง แถมยังได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกต่างหาก ถ้าใช้เคล็ดลับตามนี้เลย

การวิ่ง

การออกกำลังตามปกติ : วิ่งด้วยความเร็ว 6 กม./ชม. เป็นเวลา 36 นาที

เปลี่ยนเป็น : วิ่งแค่ 30 นาที แต่เปลี่ยนวิธีการวิ่งด้วยการวิ่งให้เร็วขึ้นหนึ่งนาทีสลับกับการวิ่งตามความเร็วปกติ และสลับกันอย่างนี้ไปจนครบ 30 นาที

ผลที่ได้ : คุณจะเผาผลาญได้พอๆ กัน (ราว 300 แคลอรี่) ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นและการวิ่งก็รู้สึกง่ายขึ้น

ขี่จักรยาน

การออกกำลังตามปกติ : ขี่จักรยานอยู่กับที่ด้วยความเร็ว 5 กม./ชม. เป็นเวลา 40 นาที

เปลี่ยนเป็น : ขี่จักรยานด้วยความเร็ว 7-8 กม./ชม. และเพิ่มแรงต้านขึ้นอีกสองหรือสามระดับในเวลา 20 นาที

ผลที่ได้ : การเผาผลาญแคลอรี่ในจำนวนเท่ากัน (ราว 230 แคลอรี่) ในเวลาเพียงครึ่งเดียว

ว่ายน้ำ

การออกกำลังตามปกติ : ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 20 นาที

เปลี่ยนเป็น : ว่ายน้ำแค่ 10 นาที แต่สลับด้วยการว่ายท่ากบหรือท่าผีเสื้อเพื่อออกกำลังกล้ามเนื้อหลายส่วนขึ้น

ผลที่ได้ : ร่างกายส่วนบนที่แข็งแรงขึ้น และการได้เผาผลาญราว 150 แคลอรี่เท่ากัน