เพนเนลีฟ คูล เจล 12X30 กรัมเพนเนลีฟ คูล เจล 12X60 กรัม

พริก..ตัวช่วยบรรเทาอาการปวดเข่า ปวดข้อ

พริก..ตัวช่วยบรรเทาอาการปวดเข่า ปวดข้อ

 

 

ในพริกจะมีสารแคปไซซีน ซึ่งทำให้หลอดเลือดของเราขยายตัวขึ้น ทำให้เลือดลมเดินสะดวก เชื่อกันว่าถ้ารับประทานพริกจำนวนน้อยๆทุกวัน จะช่วยทุเลาอาการปวดเข่า ปวดข้อลงได้ และอาจทำให้อาการเบาหวานดีขึ้นด้วย

 

 

        นอกจากนี้การกินพริกยังป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้อีกด้วย โดยสารในพริกจะกระตุ้นให้เกิดเยื่อเมือกบางๆมาคอยเคลือบผิวเยื่อบุของกระเพาะอาหารของเราที่มา : Smart SME