เพนเนลีฟ คูล เจล 12X30 กรัมเพนเนลีฟ คูล เจล 12X60 กรัม

“โยคะร้อน” ศาสตร์ยอดฮิตของคนรักสุขภาพ

โยคะร้อนศาสตร์ยอดฮิตของคนรักสุขภาพ

 

โยคะเป็นจุดกำเนิดของความสวยใสเปล่งปลั่งที่สะท้อนมาจากจิตใจภายในที่สมบูรณ์สดชื่น ทั้งนี้เพราะโยคะช่วยกระตุ้นในเรื่องการไหลเวียนของโลหิต คืนความสดใสให้ผิวพรรณ ที่สำคัญคือทำให้คุณดูอ่อนกว่าวัย และสวยงามตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้า ในส่วนของผู้ที่ต้องการรักษาอาการหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น ผู้ที่มีอาการปวดหลัง ปวดตัว ผู้มีอาการเส้นเลือดตีบ ฯลฯ เราสามารถใช้โยคะเพื่อการเยียวยาสุขภาพได้เช่นกัน การฝึกโยคะจึงเป็นการออกกำลังกายที่สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตที่นำไปสู่การประสานกาย จิต วิญญาณไว้ให้รวมเป็นหนึ่งเดียว

 

ประเภทของโยคะ    

          ปัจจุบันมีการฝึกกันแพร่หลายอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

          - โยคะที่ฝึกในห้องแอร์ หรือฝึกในสถานที่กลางแจ้งที่มีอุณหภูมิปกติ  

          - โยคะร้อน คือโยคะที่ฝึกในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเท่าอุณหภูมิปกติของร่างกาย ซึ่งต้องใช้สถานที่ที่ทำเฉพาะการฝึกโยคะร้อน โดยต้องใช้เครื่องทำความร้อนที่มีการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิห้องให้อยู่ในระดับ 36-37 องศาตลอดเวลาระยะการฝึก ท่าที่ใช้ฝึกโยคะร้อนมีทั้งหมด 26 ท่า โยคะร้อนจะมีท่าที่ตายตัวเพราะร่างกายของคนเราโครงสร้างไม่เหมือนกัน แต่ท่าง่ายๆ บางท่าอาจจะทำไม่ได้ บางท่านอาจต้องใช้เวลาในการฝึกฝน และผู้ฝึกสอนต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จัดท่าฝึกให้ถูกต้อง

 

ประโยชน์ที่มากกว่า...ของโยคะร้อน

          จากการฝึกโยคะในห้องที่มีอุณหภูมิสูง จะทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้มากกว่าอุณหภูมิปกติ ท่าต่างๆ ของโยคะร้อนจะช่วยกระชับกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกาย โดยแบ่งได้ดังนี้

          - ผลด้านร่างกาย ช่วยลดปัญหาการปวดหลังและคอ สร้างความแข็งแรง ยืดเส้นยืดสายระบบกระดูก กล้ามเนื้อหัวใจ ระบบย่อยอาหาร ต่อมต่างๆ ในร่างกาย และระบบประสาท รวมทั้งทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น อุณหภูมิที่สูงยังทำให้ร่างกายสามารถกำจัดของเสียออกมาในรูปเหงื่อได้เป็นอย่างดี จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักลด และทำให้รู้สึกสดชื่นหลังการฝึก

          - ผลด้านจิตใจ ช่วยผ่อนคลาย รักษาและการสร้างจิตใจที่สงบ โดยทำให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์ สมาธิ และความมั่นใจ

          - ผลด้านจิตวิญญาณ คือการเตรียมพร้อมสำหรับการทำสมาธิ ความสมดุลทางอารมณ์ และสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน

 

 

ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่เริ่มเล่น

          การออกกำลังกายทุกประเภทมีทั้งผลดีและผลเสีย การเล่นโยคะร้อนมีผลดีตามที่ได้กล่าวมาแล้วแต่อาจมีผลเสียต่อสุขภาพ หากออกกำลังกายมากไป หรือถี่เกินไป ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีไม่ควรเล่นโยคะร้อนบ่อยเกินไป ควรเล่นสักสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

           และทุกครั้งก่อนและหลังเล่นควรเติมน้ำมากๆ โดยวันหนึ่งเราดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้ว ถ้าวันเล่นโยคะร้อนต้องดื่มให้มากประมาณ 1 เท่าตัวหรือมากกว่า  เพราะหากเล่นโยคะร้อนและดื่มน้ำน้อยจะทำให้เกิดโรคความดันของเลือด เนื่องจากขณะที่เล่นร่างกายเสียน้ำไปเป็นจำนวนมาก และไม่ได้รับน้ำทดแทนเข้าไปส่งผลให้ร่างกายเสียวิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นไป จึงมีผลต่อระบบต่างๆ เช่น ทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่ดี ผิวแห้ง ท้องผูก ผิดปกติในลำไส้ ทำให้หัวใจต้องทำงานหนัก เป็นไข้ ปวดศีรษะ อาการทั้งหมดจะทำให้เกิดความดันในกระแสเลือด

 

เตรียมตัวก่อนฝึกโยคะร้อน

          ผู้ที่สนใจจะฝึกโยคะร้อนควรมีการเตรียมตัวดังนี้คือ เตรียมครูฝึกที่มีความรู้ความชำนาญและเรื่องสถานที่ที่ใช้ในการฝึกต้องมีมาตรฐานด้านความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันคือ พรม เพราะผิวกายของเราจะต้องสัมผัสกับพรมและผิวพื้นของห้อง บางท่านอาจมีพรมเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวที่พกพาไปเอง

          นอกจากนี้สิ่งที่ต้องคำนึงอย่างยิ่งคือเครื่องทำความร้อนที่ต้องมีจำนวนพอเพียง และต้องเป็นห้องที่มีการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่อทำให้อุณหภูมิของห้องอยู่ที่ 36-37 องศาเซลเซียส เพราะหากไม่มีการควบคุมที่ดี มีมาตรฐานอาจจะมีอันตรายต่อสุขภาพ