เพนเนลีฟ คูล เจล 12X30 กรัม

เรื่องปวดๆของคนทำงาน

เรื่องปวดๆของคนทำงาน
อาการของคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า WMSDs


อาการที่เรียกว่า WMSDs หรือชื่อเต็ม Work-related musculoskeletal disorders ซึ่งแปลเป็นไทยว่า อาการของโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานนั้น เป็นกลุ่มของอาการปวดต่างๆที่คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะชายหรือหญิงในวัยทำงาน มักจะเป็นกันที่กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เเละเส้นประสาท ซึ่งเกิดจากการทำงานที่ใช้ท่าเดิมๆ ซ้ำๆ อยู่เป็นประจำ หรืออาจใช้ท่าที่ไม่เหมาะสมทำกิจกรรม ติดต่อกันเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดอาการปวดทั้งในระหว่างหรือหลังการทำงาน เช่น

    - การทำงานที่ยึดตำแหน่งการเคลื่อนไหว เช่น การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเอตอร์ ต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนท่า

    - การทำงานที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เช่น พนักงานแคชเชียร์ ที่เอี้ยวตัวหยิบของ และกดเครื่องคิดเลขซ้ำๆ หรือการหิ้วและสะพายกระเป๋าหนักๆซ้ำๆบ่อยๆ

    - การทำงานที่ใช้เน้นการใช้งานอวัยวะส่วนย่อยๆของร่างกาย เช่นการพิมพ์คอมพิวเตอร์

    - การทำงานต่อเนื่องโดยไม่มีการพักเปลี่ยนอิริยาบถอย่างเพียงพอ


การทำงานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ร่วมกัน จะทำให้เกิดการตึงของกล้ามเนื้อ เเละเส้นเอ็นเรื้อรัง จนอาจลามถึงเส้นประสาท ทำให้เนื้อเยื่อเกิดการอักเสบและส่งผลให้เกิดอาการปวดที่บริเวณต่างๆของร่างกาย

อาการที่พบบ่อย :
ปวด เมื่อย กล้ามเนื้อตึง บางรายอาจรู้สึกปวดตา รู้สึกเจ็บแปลบ หรือมีอาการบวมแดง ส่วนใหญ่การทำงานมักใช้แขนและมือเป็นหลัก จึงพบอาการปวดที่มือ ข้อมือ ข้อศอก คอ ไหล่ และบ่ามาก ส่วนที่เกี่ยวกับช่วงล่างจะได้แก่ ขา สะโพก ช่วงเอว ข้อเท้าและฝ่าเท้า เป็นต้นอาการ WMSDs เป็นได้...คุณก็แก้ไขให้บรรเทาได้

มีหลากหลายวิธีที่ช่วยให้คุณสามารถบรรเทาและรักษาอาการ WMSDs ได้โดย

    - จำกัดการเคลื่อนไหว ของบริเวณที่มีอาการ เพื่อหลีกเลี่ยงสาเหตุของปัญหา

    - การประคบด้วยความร้อนในกรณีที่เป็นไม่มากและไม่มีอาการบวมแดง หรือความเย็นเพื่อลดการเจ็บปวดหรือลดอาการบวม

    - การออกกำลัง เพื่อยืดและคลายกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตามผู้ที่มีอาการ WMSDs ควรปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพเพื่อทราบถึงท่าที่ถูกต้องเหมาะสมกับอาการของตน

    - การรักษาด้วยยาแก้อักเสบ (Anti-inflammatory) ซึ่งมีส่วนช่วยลดอาการปวดบวมและรักษาอาการอักเสบ ที่มีอยู่ในรูปยาทาภายนอก ที่สะดวกและบรรเทาอาการเฉพาะที่ได้ ส่วนยาชนิดรับประทานนั้น มีข้อความระวังในการใช้เพราะยามีฤทธิ์ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร

คุณจะเห็นได้ว่าอาการปวดๆแบบ WMSDs นั้นส่งผลต่อใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกัน และการลุกลามของอาการปวดดังกล่าว เราควรที่จะหาทางป้องกัน และรีบรักษาเมื่อมีอาการตั้งแต่ระยะแรกๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน และหลังเลิกงานที่ chill-chill กับกิจกรรมอันโปรดปรานของคุณ...

เรียบเรียงโดย ภก.ณัฐพงษ์ อัฎฐะสิริ