เลือกดูข้อมูลประเภทยา ที่ต้องการ :
บทความที่เกี่ยวข้อง
น้ำมันกีฬาตรางู 12X60มล.
บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก และปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ


ข้อบ่งใช้ : สำหรับผู้เล่นกีฬาใช้นวดกล้ามเนี้อก่อนหรือหลังการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
สำหรับผู้ที่กล้ามเนื้ออักเสบ เคล็ด ขัดยอก ปวดเมื่อย ฟกช้ำ ใช้ทา ถูนวด วันละ 2-3 ครั้ง อาการจะบรรเทาลง
วิธีใช้ : ใช้ยานี้ทาและนวดตรงที่เจ็บปวด วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง อาการจะบรรเทาลง

ส่วนประกอบ

Menthol 1 % Camphor 1% Methyl Salicylate 31% Eucalyptus Oil 1%


ขนาดบรรจุ : 12X60มล.