เลือกดูข้อมูลประเภทยา ที่ต้องการ :
บทความที่เกี่ยวข้อง
น้ำมันกีฬาตรางู 12X30มล.
บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก และปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ


ข้อบ่งใช้ : ใช้นวดกล้ามเนื้อก่อนหรือหลังการเล่นกีฬา หรือออกกำลังกาย สำหรับผู้ที่กล้ามเนื้ออักเสบ เคล็ด ขัดยอก ปวดเมื่อย ฟกช้ำ ใช้ทาถู นวด วันละ 2-3 ครั้ง อาการจะบรรเทาลง

ส่วนประกอบ

Menthol 1 % Camphor 1% Methyl Salicylate 31% Eucalyptus Oil 1%


ขนาดบรรจุ : 12X30มล.