เลือกดูข้อมูลประเภทยา ที่ต้องการ :
บทความที่เกี่ยวข้อง
นีโอโซโลน ครีม 12X5กรัม
รักษาโรคผิวหนัง อันเนื่องมาจากอาการแพ้และติดเชื้อ

วิธีใช้ : ใช้ทาบางๆ บริเวณที่เป็นวันละ 3-4 ครั้ง

ข้อบ่งใช้ : ใช้รักษาโรคผิวหนัง อันเนื่องมาจากอาการแพ้และติดเชื้อ ได้แก่โรคผิวหนังอักเสบ เห่อคันจากการสัมผัสวัตถุบางอย่าง ผิวหนังอักเสบจากการแพ้สิ่งซึ่งเกิดขึ้นในร่างกาย

ส่วนประกอบ

Prednisolone 250 mg. Neomycin (as sulphate) 350 mg.


ขนาดบรรจุ : 12X5กรัม