เลือกดูข้อมูลประเภทยา ที่ต้องการ :
บทความที่เกี่ยวข้อง
บีคอม ชนิดเม็ดเคลือบ 1,000เม็ด
-

--

ข้อบ่งใช้ :

ส่วนประกอบ

Vitamin B1 10 mg. Vitamin B2 2 mg. , Vitamin B6 1 mg. Vitamin B12 1mcg. , Niacinamide 10 mg. Calcium Pantothenate 10 mg.


ขนาดบรรจุ : 1,000 เม็ด