เลือกดูข้อมูลประเภทยา ที่ต้องการ :
บทความที่เกี่ยวข้อง
ไวนาทัล ชนิดเม็ดเคลือบ 500เม็ด
วิตามินและเกลือแร่

ประกอบด้วย :

  • วิตามินและเกลือแร่ซึ่งจำเป็นต่อทารกในครรภ์และระยะให้นมบุตร ซึ่งในระยะดังกล่าวนี้
  • มารดาจำเป็นต้องได้รับโภชนาการครบถ้วนเพื่อบำรุงทารกในครรภ์และเพื่อป้องกันการ
  • ขาดวิตามินเกลือแร่ในมารดา

ข้อบ่งใช้ : ขนาดและวิธีใช้ : - สำหรับสตรีมีครรภ์ รับประทานวันละ 1 เม็ด หลังอาหาร - ระยะให้นมบุตร รับประทานวันละ 1 เม็ด - สำหรับผู้สูงอายุ รับประทานวันละ 1 เม็ด หรือรับประทานตามแพทย์สั่ง

ส่วนประกอบ

ดูเพิ่มเติม


ขนาดบรรจุ : 500 เม็ด