เลือกดูข้อมูลประเภทยา ที่ต้องการ :
บทความที่เกี่ยวข้อง
แอสไพริน 81มก. 50x20เม็ด
ใช้สำหรับป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดหัวใจหรือเส้นเลือดสมอง

คำเตือน :
1.สตรีให้นมบุตรห้ามใช้ยานี้
2.สตรีมีครรภ์หลีกเลี่ยงการใช่ยานี้ หากไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
3.หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร อาการหอบหืด ความผิดปกติของตับและไต ยกเว้นแพทย์สั่ง

ข้อบ่งใช้ : ดูเอกสารกำกับยาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามแพทย์สั่ง

ส่วนประกอบ

ยา 1 เม็ด มีแอสไพริน 81 มิลลิกรัม


ขนาดบรรจุ : 50x20เม็ด