เลือกดูข้อมูลประเภทยา ที่ต้องการ :
บทความที่เกี่ยวข้อง
ยาเม็ด ทิราดีน (แพ้อากาศ) 10มก. 10X10เม็ด
ยาบรรเทาอาการแพ้ที่ไม่ง่วงซึม


ข้อบ่งใช้ : ใช้บรรเทาอาการแพ้ ที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ
ขนาดและวิธีใช้ :
ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป รับประทานครั้งละ 1 เม็ด / วันละ 1 ครั้ง หรือใช้ตามแพทย์สั่ง

ส่วนประกอบ

ลอร่าทาดีน 10 มก.


ขนาดบรรจุ : แผงละ 10เม็ด กล่องละ 10แผง