เลือกดูข้อมูลประเภทยา ที่ต้องการ :
บทความที่เกี่ยวข้อง
ยาเม็ด ไซราซีน (แก้ผื่น) 10มก. 10X10เม็ด
ใช้บรรเทาอาการแพ้ และคัน


ข้อบ่งใช้ : ใช้บรรเทาอาการแพ้ และคัน
ขนาดและวิธีใช้ : ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

ส่วนประกอบ

Cetirizine di-hydrochloride 10 mg.


ขนาดบรรจุ : แผงละ 10เม็ด กล่องละ 10แผง