เลือกดูข้อมูลประเภทยา ที่ต้องการ :
บทความที่เกี่ยวข้อง
ไกร์ปมิกเจอร์ 12X120มล.
ยาน้ำไกร์ปมิกเจอร์บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ(Flatulence) เนื่องจากมีกรดมาก ในกระเพาะอาหาร เหมาะสำหรับทารกและเด็ก ไม่มีน้ำตาลเจือปน ไม่มีแอลกอฮอล์

 .

ข้อบ่งใช้ : ขนาดรับประทาน :
ทารกแรกเกิดถึง 1 เดือน ครึ่งช้อนชา
เด็กอายุ 1 เดือน ถึง 6 เดือน 1 ช้อนชา
เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 2 ช้อนชา
เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป 2-3 ช้อนชา

ส่วนประกอบ

Sodium Bicarbonate 1.00% Dill Oil 0.02% Caraway Oil 0.04% Peppermint Oil 0.01 %


ขนาดบรรจุ : 120 มิลลิกรัมต่อขวด