การชำระเงิน

การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่บัญชี เลขที่บัญชี
ห้วยขวาง DKLL ดีทแฮล์มเคลเลอร์ 035274621 ออมทรัพย์เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

 

- กรอกรายละเอียดผ่านแบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน จากหน้า แจ้งชำระเงิน

- สแกนใบ payin หรือ prin screen หน้าจอการโอนเงิน 
   ส่งมาที่ thunrada_s@britishdispensary.com (ลูกค้าร้านยา) และ   healthcare@britishdispensary (ลูกค้าทั่วไป) 

-  ส่ง Fax สำเนาใบ payin มาที่ 02-6450170 , 02-6450700 Attn:ธัญรดา(ลูกค้าร้านยา)   Attn:อัญญาวรรณ (ลูกค้าทั่วไป)