เลือกดูข้อมูลประเภทยา ที่ต้องการ :

ราคา : 550.00 บาท /

ราคาสินค้ารวม VAT แล้ว

ระบุจำนวน

รหัสสินค้า : จำนวน หน่วย

เพิ่มสินค้าในตะกร้าแล้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง
ไลฟทูน คีเลต แมกนีเซียม 100มก. 60เม็ด
แมกนิเซียมเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน ช่วยในการทำงานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อ เป็นสูตรอะมิโนคีเลชั่น

เหมาะสำหรับ : ผู้ปวดไมเกรนเป็นประจำจากภาวะกล้ามเนื้อหดตัว และ ผู้ที่ปวดท้องประจำเดือน หรือผู้ที่เป็นตะคริวบ่อยๆ 

ส่วนผสม :
แมกนีเซียม อะมิโนเอซิด คีเลต 556 mg.
(Equivalent to Magnesium 100 mg.)

วิธีใช้ : รับประทานครั้งละ 1 เม็ดวันละ 3 ครั้ง พร้อมมื้ออาหาร หรือตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

สรรพคุณ : บำรุงกล้ามเนื้อ และระบบประสาทให้แข็งแรง ช่วยบรรเทาอาการปวดศรีษะไมเกรนจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ และระบบประสาท บรรเทาอาการปวดประจำเดือนจากการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อมดลูก ป้องกันการเกิดตะคริวหรือกล้ามเนื้อหดเกร็ง ช่วยลดความดันโลหิต ป้องกันกระดูกพรุน ช่วยในการดูดซึมแคลเซียม

ข้อมูลเพิ่มเติม :
แมกนีเซียม เป็นแร่ธาตุที่มีในร่างกายน้
อยกว่าแคลเซียม และฟอสฟอรัส ผู้ใหญ่มีแมกนีเซียม ประมาณ 20-28 กรัม ประมาณ 40% พบอยู่ในกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆ ประมาณ 1% พบอยู่ในน้ำภายนอกเซลล์ (Extracellular fluid) และที่เหลืออีกประมาณ 50% พบอยู่ในกระดูกและฟันโดยอยู่ในรูปเกลือฟอสเฟตหรือคาร์บอเนต

หน้าที่และประโยชน์ของแมกนีเซียม
1. เป็นองค์ประกอบของกระดูกและ
ฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง
2.ช่วยในการคลายตัว (Relaxation) ของกล้ามเนื้อ ซึ่งหน้าที่นี้ตรงข้ามแคลเซี
ยม
3.เป็นตัวช่วยในการทำงานของ
เอนไซม์ (Cofactor) ในกระบวนการสร้างโปรตีน
4.มีหน้าที่ควบคุมการทำงานข
องระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
5.เป็นตัวช่วยกระตุ้นการทำง
านของเอนไซม์ (Cofactor) ในปฏิกิริยา Oxidative posphorylation ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานของเซลล์ เช่น การทำงานของกล้ามเนื้อ เมตะบอลิซึมของแมกนีเซียม

แมกนีเซียมจากอาหารที่รับปร
ะทานดูดซึมโดยวิธีแอคทีฟที่ลำไส้เล็กตอนต้น ซึ่งมีสภาวะเป็นกรดสามารถดึงดูดแมกนีเซียมได้ดี ในกรณีที่มีแมกนีเซียมน้อยจะมีการดูดซึมได้ถึง 75% อาหารที่มีแมกนีเซียมมากจะดูดซึมได้เพียง 25% เท่านั้น นอกจากนั้นปริมาณการดูดซึมแมกนีเซียมมากหรือน้อย ยังขึ้นอยู่กับปริมาณแคลเซียมในอาหารอีกด้วย คือ ถ้าอาหารมีแคลเซียมมากการดูดซึมแมกนีเซียมจะมีปริมาณน้อย แต่ถ้าอาหารปริมาณแคลเซียมน้อยจะดูดซึมแมกนีเซียมได้มา

ระดับแมกนีเซียมในเลือดควบคุ
มโดยไต แมกนีเซียมในเลือดประมาณ 70% ไม่ได้รวมอยู่กับโปรตีน ดังนั้นจึงถูกไตกรองออกไปได้ แต่แมกนีเซียมประมาณ 30% ที่ถูกกรองออกไปจะดูดซึมกลับคืนเข้าสู่กระแสเลือดที่หลอดไตส่วนต้น (Proximal tubule) และอีก 65% จะถูกดูดซึมกลับคืนที่หลอดไตส่วน Loop of Henle ในผู้ใหญ่ปกติแมกนีเซียมจะขับถ่ายออกไปทางปัสสาวะประมาณ 100-200 มิลลิกรัมต่อวัน นอกจากนี้แมกนีเซียมบางส่วนจะถูกขับออกทางอุจจาระ


ผลของการขาดแมกนีเซียม 

ในภาวะปกติมักไม่พบปัญหาการ
ขาดแมกนีเซียมในคน เนื่องจากแมกนีเซียมสามารถสลายออกจากกระดูกได้อย่างช้าๆ ซึ่งจะต่างจากแคลเซียม นอกจากว่าการดูดซึมไม่ปกติ โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันมาก มีแคลเซียมมาก และมีฟอสเฟตมาก จะทำให้แมกนีเซียมตกตะกอนและดูดซึมน้อยซึ่งจะมีอาการ ดังนี้
1.ทำให้ระบบทางเดินอาหารผิด
ปกติ
2.ประสาทไว ตกใจง่าย
3.มีอาการผิดปกติของประสาท กล้ามเนื้อ อาการสั่น ไม่สามารถบังคับอวัยวะต่างๆ
 ให้เคลื่อนไหวได้ตามต้องการ
4.ผู้ที่ขาดแมกนีเซียม จะมีปัญหาระดับแคลเซียมในเลื
อดต่ำด้วย ซึ่งต้องแก้ไขโดยการให้เกลือแร่ทั้งแมกนีเซียมและแคลเซียมควบคู่กันไป

นอกจากนั้นการขาดแมกนีเซียม
อาจพบได้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ตับแข็ง ภาวการณ์ดูดซึมในลำไส้ผิดปก
ติ เช่น โรคสปรู (Sprue) โรคขาดโปรตีน (Kwashiorkor) และเบาหวาน

**** ใช้ในการป้องกันเพื่อบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรน เสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ช่วยในการดูดซึมแคลเซียม

เลขที่ อย. 11-1-02544-1-0003

ข้อบ่งใช้ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค ควรรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ส่วนประกอบ

Magnesium (Amino acid Chelated) 556 mg. (Equivalent to Magnesium 100 mg.)


ขนาดบรรจุ : 60เม็ด